SORTIMENT VLNITEJ LEPENKY

– podľa výšky vlny (profilu) – F, E, K, B, C, A
– podľa zloženia použitej suroviny:

  • KRAFTLINER
  • TESTLINER
  • FLUTING
  • SCHCM-FLUTING

Podľa štruktúry lepenky, rozpätia, výšky a počtu vĺn
v základe delíme vlnité lepenky takto:

  • dvojvrstvová s vlnou F, E, B, C
  • trojvrstvová s vlnou E, B, C
  • päťvrstvová s vlnou BE, BB, BC
  • sedemvrstvová, hlavne s vlnou BCC

Výber konkrétneho typu vlnitej lepenky závisí od požadovaného účelu, požiadaviek na nosnosť, ochrannú funkciu a reprezentatívnosť obalu