HALDY - PLUS, spol. s r.o. - výroba obalových materiálov z vlnitej lepenky

Vízia

V oblasti výroby obalov z vlnitej lepenky sme žiadaný partner, ponúkajúci najlepšie riešenie našim zákazníkom.

Misia

  • Naše produkty a služby dosahujú prvotriednu úroveň a podporujú hlavne našich zákazníkov pri presadzovaní sa na trhoch.
  • Prostredníctvom kompetentnosti a otvorenej komunikácie dosahujeme u našich zákazníkov najvyššiu spokojnosť.
  • Našou hybnou silou sú pracovníci, ktorí sú flexibilní, orientovaní na zákazníkov a so schopnosťou neustále sa vzdelávať.
  • Naše produkty a služby musia viesť k dlhodobým ziskovým obchodom, len takto môžeme byť spoľahlivým partnerom pre nášho zákazníka.
  • Úspech našich zákazníkov na trhu musí byť naším cieľom, lebo len tak budeme úspešnými aj my.
  • Naša vzájomná komunikácia a komunikácia s našimi zákazníkmi musí byť profesionálna a nebyrokratická, len tak budeme konkurencieschopní.