NAŠE VÝROBKY / REFERENCIE

Obaly z papiera resp. z vlnitej lepenky slúžia už nielen na ochranu skladovaného a prepravovaného tovaru, ale v kombinácii s potlačou plnia čoraz viac reklamnú a reprezentatívnu funkciu. Možnosti ich použitia sú široké a to od darčekových balení rôznych upomienkových predmetov až po použitie 7-vrstvových vlnitých lepeniek na veľkoobchodné prepravné kontajnery.

Spoločnosť HALDY – PLUS, spol. s r.o. sa zameriava predovšetkým na zákazkovú výrobu obalov, ktorú je možno rozdeliť na: