PROFIL FIRMY

Spoločnosť HALDY – PLUS, spol. s r.o., pôsobí na trhu s obalovými materiálmi od roku 2001 prevzatím časti výroby z HALDY družstva, ktoré v tejto oblasti pôsobilo od roku 1992. Našou hybnou silou sú pracovníci, ktorí sú flexibilní, orientovaní na zákazníkov a so schopnosťou neustále sa vzdelávať.
Hlavnou náplňou je výroba obalov z vlnitej lepenky 2, 3, 5 a 7 – vrstvovej. Technologickým vybavením spoločnosť spĺňa náročné požiadavky zákazníkov, a to od výroby vzoriek cez kusovú až po veľkosériovú výrobu, s možnosťou viacfarebnej potlače. Obaly sú vyrábané v rôznych modifikáciách – od najjednoduchších typov až po špeciálne konštrukcie s pomocou moderných technológií tzv. slotrovým spôsobom a spôsobom plochého, resp. rotačného tvarového výseku. Priebežná modernizácia výrobných technológií zaručuje zákazníkovi najvyššiu kvalitu a širokú škálu obalov, vhodných na manipuláciu s akýmkoľvek tovarom a spoločnosti možnosť rozširovania výrobného programu. Od roku 2002 spracováva spoločnosť aj hladkú lepenku do 1200 g/m2.
V súčasnosti má firma k dispozícii 1 450 m2 výrobných a 4 500 mskladovacích priestorov. Rozsiahle skladové priestory a dobre fungujúce vlastné a zmluvné dopravné služby umožňujú výrobu a dodávku tovaru v krátkych termínoch s minimálnymi skladovými nárokmi pre zákazníka ( KAN-BAN systém ).

KVALITA A EKOLÓGIA

V súvislosti so zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu výrobkov sa naša spoločnosť snaží zvyšovať kvalitu podnikových procesov programami s celopodnikovou účinnosťou a to zavedením informačného systému Prodirect na spracovanie kompletnej firemnej agendy vo výrobe obalov a kartonáže, ako aj systému neustáleho zlepšovania 6S.
Pri výrobe samotnej lepenky sa používa približne 70% surovín zo zberového materiálu, naše obaly po použití sú opätovne recyklovateľné.
Všetky materiály vstupujúce do procesu výroby sú hygienicky a ekologicky neškodné, používajú sa atestované vodou riediteľné lepidlá, flexografické tlačové farby a laky. Na separáciu zostatkov farieb v odpadových vodách slúži aické zariadenie SEPARFLEX.
Potvrdením orientácie na potreby zákazníka je aj získanie certifikátu systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008, ktorý bol spoločnosti udelený v roku 2002.
V roku 2008 spoločnosť získala prestížne ocenenie GOLDPACK ako cenu za najlepší obal roka v kategórii prototypy a funkčné modely, a to za návrh škatule na balenie WiFi antén.