KONTAKTY

user

JUDr. Marián Feduš

Konateľ

fedus@haldy.sk
0907 466 416

user

Pavol Antoňák

Obchodný riaditeľ

pavol.antonak@haldy.sk
0908 991 560

Ing. Štefánia Harakaľová

Referent riadenia výroby

harakalova@haldy.sk
057 775 5709
0907 947 002

Ing. Peter Bačišin

Referent pre obchod a predaj

bacisin@haldy.sk
0911 901 923

Alena Demčáková

Referent obalového hospodárstva

demcakova@haldy.sk
057 775 5709
0907 947 002

Mgr. Natália Gombárová

Referent vnútorného predaja

natalia@haldy.sk
057 775 5709
0948 947 001

user

Martina Vadilová

Referentka pre obchod a služby

vadilova@haldy.sk
057 775 5709
0907 947 002

user

Boris Kapko

Referent pre obchod a predaj

boris@haldy.sk
0940 942 004

Ing. Tatiana Čopiková

Referent agendy skladového hospodárstva a fakturácie

copikova@haldy.sk
057 775 5709

Ing. Peter Šompľak

Referent pre obchod a predaj

peter.somplak@haldy.sk
0910 900 923

HALDY – PLUS, spol. s r.o.

Mierová 105
066 01 Humenné

Telefón: 057/ 775 57 09
Fax: 057/ 788 12 90

Fakturačné údaje
Zápis v OR OS Prešov, vl.č. 13063/P
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2655 0871
Banka: TATRA banka Humenné

Mierová 105
066 01 Humenné

IČO: 36 475 467
IČ DPH: SK2020025370