TESTLINER – Rovnako tvorí kryciu vrstvu vlnitej lepenky, obsahuje 100% zberového papiera nižších akostných tried (zmiešaný zber, obaly z obchodných domov), býva rovnako jednovrstvový alebo dvojvrstvový, pričom vonkajšia, k potlači určená strana z estetických dôvodov býva vyrobená z akostnejšieho, triedeného zberového papiera.