SCHCM-FLUTING – Fluting vyrobený z polobuničiny NSSC (Neutral Sulfite Semi Chemical) predovšetkým z listnatých drevín brezy, topoľa a duba. Zberového papiera môže obsahovať najviac 35%, plošná hmotnosť v rozmedzí 90-180 g/m2