Tašky na víno

Škatule na balenie Wifi antén (získaný certifikát GOLDPACK)